Senior dk Sorø
Date: 2017-04-30 13:38

Video: Senior dk Sorø

Du kan læse mere om de enkelte arrangementer ved at bruge link i højre side.
Bustider og opsamlingssteder vil fremgå på siden TILMELDING.

Senior MC Danmark Forsiden

Proceduren vedr. tilmelding
Al tilmelding kan kun foretages skriftligt. Tilmelding kan først ske når arrangementet har været omtalt/annonceret i FINANS, således at alle har lige stor mulighed for at deltage/tilmelde sig. Se tidsfrister for annoncering og tilmelding under det enkelte arrangement.

Seniorklubben

Seniorstolen er en specialforretning med et bredt udvalg af hvile- og otiumstole til æ ldre mennesker. På disse sider findes du mange forskellige modeller af hvilestole og otiumstole, der i de fleste tilfæ lde kan opfylde de behov som der ø nskes.

Senior stole - Seniormøbler

Aktiviteten er støttet af Sorø Kommune. Gennem årene har kommunen skåret ned på bevillingen, og den er nu på kroner om året. Foreningen har søgt private fonde og fået ekstra midler. Pengene anvendes til bespisning af de frivillige og til administration. De frivillige bruger egen bil til opgaven, og de får kilometerpenge. Brugerne betaler ikke for denne service.

VESTSJÆLLAND omfatter følgende kommune:
Odsherred, Kalundborg, Holbæk,Slagelse, Sorø og Ringsted.
ROSKILDE omfatter følgende kommuner:
Lejre, Roskilde, Greve, Solrød og Køge.
STORSTRØMS omfatter følgende kommuner:
Næstved, Faxe, Stevns Vordingborg, Guldborgsund og Lolland.

Baggrund Mange ældre og handikappede har svært ved at komme i butikker og få købt ind, og det kan være ekstra vanskeligt, hvis der er langt til den nærmeste købmand. Ældre, som er på varig hjælp, kan få kommunal assistance til indkøb. Det kan være hjemmehjælpen, som løber ærinder, men kommunen kan også udlicitere opgaven til private aktører. Men mange ikke særligt mobile borgere er ikke visiteret til indkøbshjælp. De skal klare sig på anden måde.

Seniorklubben er for medlemmer af Sorø Golfklub, der er fyldt 65 å r og som har et registreret handicap på 59 og derunder.

Yderligere oplysninger om Seniorklubbens aktiviteter . få s ved at gå ind på vores hjemmeside via linket her:

Du er også velkommen til at besø ge os i butikken, så du kan se og prø ve de mange hvile- og otiumstole som vi kan tilbyde.

Se også det store udvalg af læ der med over 655 forskellige farver, og stoffer i mange kvaliteter i 755 forskellige farver, som stolene kan leveres i.

Senior dk Sorø : Pics. More pics: Senior dk Sorø.